EMİ Harita

Mühendislik çalışmasının doğru yürüyebilmesi için ilk ve en önemli basamak doğru bir halihazır harita üretmektir. Bu kapsamda EMİ Grupta üretilen halihazır haritalar, GPS veya TotalStation ile 1:50 ile 1:5000 arası ölçekte yapılabilmektedir. İstenilen amaç ve hassasiyete göre ölçmeler gerçekleştirilir ve hesaplamalar yapılır. Amaç doğrultusunda modeller Amaca göre modelleme yapılıp eğri (izohips) geçirilir.

Tüm bu çalışmalar Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği, kurum standartları ve müşteri beklentilerine uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.