Bizden Haberler

 • İGDAŞ CBS Projesi
 • AYEDAŞ Mobil Ekip
 • BEDAŞ CBS Projesi
 • Kosova Fotogrametri Projesi
 • Tarihi Hava Fotoğraflarından Ortofoto Üretimi
 • EMI Enerji olarak Elektrik
 • Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
 • Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi
 • Teknopark Projeleri
 • Tübitak Projeleri
 • Maden Tetkik ve Arama
 • Muğla Büyükşehir Belediyesi
 • Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
 • İzmir Büyükşehir Belediyesi
 • Hava Lidar
 • TEİAŞ

Dünyanın en büyük doğalgaz dağıtım şirketlerinden biri olan İstanbul Gaz Dağıtım A.Ş. (İGDAŞ) için gerçekleştirilen projede, mevcut Coğrafi Bilgi Sistemi altlık verilerinin CBS metodolojisine uygun şekilde, kullanılan diğer sistemlerle entegrasyonu gerçekleştirilmiştir.

İGDAŞ’ın kullanmakta olduğu mevcut altyapı bilgi sisteminin, güncel altyapı bilgi sistemi teknolojileri göz önüne alınarak yeniden modellenmesi, grafik ve sözel verilerin mekansal sunucu üzerine taşınması, Masaüstü, WEB ve Mobil uygulama yazılımlarının İGDAŞ iş süreçlerine uyarlanması çalışmasıdır. Şebeke üzerinden gerçekleştirilecek ağ analizleri ile arızalı bölgede kapatılacak olan vananın belirlenmesi, gaz kesilmesi veya vana kapatılması durumunda gazsız kalan bölgelerin tespiti, veritabanına bağlı haritalar üzerinde abone dağılımlarının gösterimi, pazar araştırmaları, ve potansiyel müşteri analizi gibi CBS üzerinden gerçekleştirilebilecek uygulamalar gerçekleştirilmiştir.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. müşterilerinden gelen talepler veya SCADA sisteminde tespit edilen olaylara müdahale etmede ArcEMi Mobil Ekip Yönetim sistemini kullanıyor. Sistem sayesinde arıza tipine en uygun ve en yakın ekiplere otomatik iş emri oluşturma ve müdahale sonrasında geri bildirimlerin yapılması da mümkün hale getirildi. Böylece ekiplerin performans hesapları ve yönetimi sistem üzerinden kolayca gerçekleştirilebiliyor.

AYEDAŞ CBS sunucularının ve CBS verisinin yönetimi, web servisleri üzerinden otomatik harita bilgisi üretimi, arıza, bakım, şikayet bildirimlerini CBS’ye işleyen web hizmet yazılımının oluşturulması, trafo merkezi, transformatör, fider hatları ve depar hatlarına ilişkin kayıtların CBS’ye aktarımı için web hizmet yazılımı hazırlanması, AYEDAŞ web CBS ortamının yen versiyona yükseltilmesi için uygulama yazılması, CBS ortamında proje izleme ve hakediş uygulaması hazırlanması, CBS ortamında proje üretim sistemi kurulması, teknik arşiv bilgilerinin veritabanına işlenmesi ile Google Earth entegrasyonu uygulaması projesi başarıyla bitirilmiştir.

İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. mevcut hatlarının tamamını EMi Bilgi Teknolojileri Tarafından geliştirilen ve ESRI platformu üzerinde çalışan ArcEMi ile yönetilerek başarıyla proje bitirilmiştir.

EMİ Grup, Elektrik Dağıtım Şebekesi  Numaralama çalışmaları kapsamında sayısal harita, imar planı ve raster haritalar üzerine işlenmiş vektörel yapıdaki elektrik dağıtım şebekesi verilerinin sayısal ortamda birleştirilmesi, Coğrafi Bilgi Sistemi platformu üzerinden işlevsel hale getirilerek yönetimi ve işletilmesi çalışmaları gerçekleştirilmiştir. bu çalışmalar esnasında EMİ Grubun, aynı zamanda "Silver Partner" seviyesinde işbirliği olan ESRI teknolojisi temel alınarak geliştirilmiş, ArcEMİ yazılımı kullanılmış ve ofisten arazideki ekiplere dek bir ağ ile tüm sistemi entegre etmiştir. Bu sayede ihbar ve kesinti durumları için ilgili ekiplerle anında haberleşerek hızlı ve etkin bilgilenme/bilgilendirme/müdahale ve sorun giderme olanağı sağlanmıştır.

EMi Grup Türkiye'deki projelerinin yanısıra, uluslararası projelerde de bilgi birikimi ve deneyimini kullanmaya devam ediyor. 

Kosova Hükümetinin açmış olduğu proje, EMi Grup Bilgi Teknolojileri A.Ş. tarafından başarıyla tamamlanmıştır.
Kosova fotogrametrik alım yoluyla hava fotoğrafları ve ortofotoüretimi gerçekleştirilmiştir.Tüm Kosova’yı kaplayacak ve çözünürlüğü 40 cm olacak şekilde ortofoto üretimi amaçlanmış bu proje yaklaşık 11,000 km2 lik bir alanda gerçekleştirilmiştir.

 

 

 

tkgm

Tarihi Hava Fotoğraflarından Ortofoto Harita Üretim Projesi Başarıyla Tamamlanmıştır.

Tapu ve Kadastro Modernizasyon Projesi kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası'ndan finansman kredisi almıştır. Bu finansmanın bir kısmında TKMP kapsamında, kadastro haritalarının sayısal kadastro ve tapu bilgilerini destekleyecek şekilde yenilenmesi ve güncellenmesi işlerinin hızlandırılması ve yapılan çalışmalara altlık teşkil etmesi için, karar destek süreçlerinin hızlandırılması amacı ile eski tarihli hava fotoğraflarından yaklaşık doğruluklu Sayısal Ortofoto üretilmesi amaçtır.

Bu kapsamda 35-36 nolu dilimlerde 1814 adet, 37-38 Numaralı dilimlerde 1274 adet 1:25000 pafta alanında;

        • Hava fotoğraflarının taranması,
        • Fotogrametrik dengelemeleri,
        • Sayısal yükseklik modeli üretimi,
        • Ortofoto üretimi                               

                                                 olmak üzere çalışmalar EMi Grup Bilgi Teknolojileri tarafından başarıyla tamamlanmıştır

  

1

İki yılda bir gerçekleştirilen Avrupa ve Asya’nın en büyük enerji fuarı Petroleum İstanbul 2015 ve bu yıl ilk kez düzenlenen Gas&Power Network 2015 fuarları, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde yapıldı. 25.000'in üzerinde profesyonel ziyaretçinin geldiği fuarda EMI Grup, Altyapı Şebeke Yönetimine yönelik hazırladığı CBS yazılımı "ArcEMI" yi  ziyaretçilere tanıttı. Ayrıca EMI Enerji olarak Elektrik, doğalgaz ve yenilenebilir enerji alanlarındaki faaliyetlerini ve yeniliklerini sektör temsilcisi ve ziyaretçilerle paylaştı. 

 

 

111

tekirdag

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 1/1000 ve 1/5000 Ölçekli Sayısal Hali hazır Haritaların Üretimi

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa, Çorlu, Çerkezköy, Hayrabolu, Malkara, Kapaklı, Şarköy ve Marmamaraereğlisi İlçeleri Genelinde Tahdit Sınırında Gösterilen Bölgelere Ait  1/1000 ve 1/5000 Ölçekli Sayısal Halihazır Haritaların Üretimi ve Jeodezik Ağ Tasarımı Projesi  EMi Grup Bilgi Teknolojileri tarafından yapılacaktır.

Trabzon İli Ortahisar İlçesi Atıksu Ana İsale Terfi Şebeke Hatları Ve Terfi Merkezleri Uygulama Projesi Yapım İşi Başarıyla gerçekleştirilmiştir.

1.       Güncel Teknolojilerin Harita Üretimine Etkisi

2.       Fotogrametrik Harita Üretimi Yöntemi ile üretilen haritaların, CBS’de kullanımı ile CBS ye katkısının, farklı altyapı şebekeleri ve müşterileri için, e-devlet konsepti, mekansal adres kayıt sistemi geliştirilen Uygulama Yazılımları’nda irdelenmesi

3.       CBS Ortamında Müşteri Hizmetleri Yönetimi

4.       İnsansız Hava Aracı (İHA) ile Tarım ve Orman Alanlarının Otomatik Segmentasyonu

5.       Android İşletim Sistemi ile Çalışan Akıllı Telefonlarda Fotogrametrik Haritaların Bütünlemesi ve Güncellenmesine Olanak Sağlayan Mobil Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Yazılımı - Yeni

 

Himages.pngavadan Jeofizik Veri Toplama Hizmet Alımı 

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde Mevcut Veya Yeni Alımı Yapılacak Stereo Hava Fotoğraflarından 1/1000 Ve 1/5000 Ölçekli Sayısal Fotogrametrik Halihazır Harita Yapımı İle Renkli Ortofoto Haritaların Üretilmesi İşini EMi Grup Bilgi Teknolojileri tarafından yapılacaktır.

balikesir_bel.pngBalıkesirBüyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde Meskûn ve Gayri Meskûn Mevcut Hava Fotoğraflarından 1/1000 Ölçekli Fotogrametrik Halihazır Harita, Dağınık Alanlarda ise Uçak ile Uçuş Yapılarak 1/1000 Ölçekli Fotogrametrik Halihazır Harita ve Ortofoto Harita Üretimi Danışmanlık Hizmet Alımı İşi

 

ibb-dik-tr-logo-mavi.png

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde Mevcut Stereo Hava Fotoğraflarından 1/1000 Ölçekli Sayısal Fotogrametrik Haritalar ile 1/1000 Ölçekli Renkli Sayısal Ortofoto Haritaların Üretilmesi İşi

 

Üretimi Tamamlanan Hava Lidar Projeleri

 • Manavgat-Akkuyu Arası Lidar, Ortofoto ve Halihazır Harita Üretimi
 • Manavgat-Ereğli Arası Lidar, Ortofoto ve Halihazır Harita Üretimi
 • Bursa-Kütahya Arası Lidar, Ortofoto ve Halihazır Harita Üretimi

   

Enerji İletim Hatlarında Helikopter Kullanılarak Enerji Altında (Canlı) Bakım Yapılması İşi

154 kV ve 400 kV Enerji İletim Hattı İzolatörlerinin Helikopter İle Enerji Altında (Canlı) Yıkanması Hizmet Alımı